Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματική αναλυτική: Οδηγός εφαρμογής στις ελληνικές επιχειρήσεις

Maragkoudaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2F032A1-7F2D-4E47-9EF3-AFB73DD1AAC2
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μαραγκουδάκη, "Επιχειρηματική αναλυτική: Οδηγός εφαρμογής στις ελληνικές επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Επιχειρηματική Αναλυτική είναι η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών, από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των δεδομένων, για την μετατροπή των, διαθέσιμων στις επιχειρήσεις, δεδομένων σε γνώση με στόχο τη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Στόχος της εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός οδηγού για επιχειρήσεις στον οποίο θα γίνεται παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και υλοποίηση των αποφάσεων και της στρατηγικής ενός οργανισμού, επιχείρησης ή βιομηχανίας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους δεδομένα, ποσοτικά μοντέλα και ποσοτικές μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων όπως αλγόριθμους βελτιστοποίησης, τεχνητή νοημοσύνη (machine learning, data mining, …), στατιστική, ανάλυση μεγάλων δεδομένων.Ο οδηγός αυτός έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τρόπους για το πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνουν. Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παραπάνω έννοιες καθώς και το πώς συνδέονται και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις ενώ δοθούν παραδείγματα εφαρμογής τους.Σκοπός είναι να κατασκευάσουμε ένα ‘εργαλείο’ το οποίο να μπορεί να διαβαστεί από στελέχη επιχειρήσεων και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την δική τους επιχείρηση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά