Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση επικινδυνότητας χειρισμού εκσκαφέα με ανεστραμμένο κάδο με χρήση της μεθόδου STPA

Katikas Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2FB63B63-7000-486E-AA49-79AD0A3E7C2A
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Κατιίας, "Ανάλυση επικινδυνότητας χειρισμού εκσκαφέα με ανεστραμμένο κάδο με χρήση της μεθόδου STPA ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογική πρόοδος του τελευταίου αιώνα είναι αδιαμφισβήτητα ραγδαία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων σύνθετων συστημάτων οργάνωσης της ίδιας της κοινωνίας, στην οποία κυριαρχούν η πολυπλοκότητα και η υψηλή εξειδίκευση. Τα χαρακτηριστικά αυτά των κοινωνιών θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τους, την μείωση των ατυχημάτων στο ελάχιστο ενώ δείχνουν μηδενική ανοχή στις ανθρώπινες απώλειες καθώς περιμένουν από το νέο αυτό σύστημα να τους προστατεύσει λόγω της υψηλής εξειδίκευσης.Γενικότερα, παρά την προσπάθεια μείωσης τους, ατυχήματα συμβαίνουν συνεχώς καθημερινά γύρω μας και είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου γεγονότων ή παραλείψεων που οφείλονται είτε σε ανθρώπινο παράγοντα είτε σε αστοχία μηχανημάτων εξοπλισμού και μπορεί να οδηγήσει είτε σε ανθρώπινο τραυματισμό ή απώλεια είτε σε φθορά εξοπλισμού. Η πρόληψη των ατυχημάτων περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων για την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Πλέον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση, η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασιακής ασφάλειας, πετυχαίνοντας έτσι υψηλότερη απόδοση των εργαζομένων της και αποφεύγοντας τις οικονομικές απώλειες ή την δυσφήμιση από ένα δυσάρεστο συμβάν. Μέθοδοι για την πρόληψη των ατυχημάτων αποτελούν ο εντοπισμός των επικίνδυνων καταστάσεων και η λήψη μέτρων αποφυγής τους, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, τα αναλυτικά εγχειρίδια τεχνικών εργασιών και ο συνεχής έλεγχος για την εξασφάλιση μια ποιοτικής και ασφαλούς εργασίας της επιχείρησης,.Στην παρούσα διπλωματική θα αναλύσουμε όλες τις ενέργειες που εκτελούνται κατά την διάρκεια χρήσης ενός εκσκαφικού μηχανήματος με ανεστραμμένο κάδο από τον χειριστή του μηχανήματος και θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού όλων των επισφαλών διαδικασιών (κίνδυνοι) που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανάλυση επικινδυνότητας της χρήσης εκσκαφικού μηχανήματος με ανεστραμμένο κάδο η οποία θα γίνει με τη χρήση της μεθόδου STPA (Systems Theoretic Process Analysis). Μέσα από την μέθοδο αυτή θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις ενέργειες εκείνες που είναι επικίνδυνες ή μη αποδεκτές κατά την χρήση ενός εκσκαφέα, να ορίσουμε περιορισμούς ασφαλείας για την αποτροπή αυτών των επισφαλών ενεργειών και τέλος να προσδιορίσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες δηλαδή να εντοπίσουμε την ρίζα του προβλήματος

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά