Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων και στάσεων σχετικά με το ψωμί του τοστ, με χρήση Choice-Based Conjoint Analysis

Gounioti Silouani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D03341F2-CE40-4FBC-A8F1-3D188D6DA01F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σιλουανή Γουνιώτη, "Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων και στάσεων σχετικά με το ψωμί του τοστ, με χρήση Choice-Based Conjoint Analysis", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μέτρηση των προτιμήσεων και των στάσεων των πελατών των καταστημάτων του ομίλου «Μασούτης» στο νομό Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την επιλογή του ψωμιού του τοστ. Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, όπου οι ερωτώμενοι καλούνταν να επιλέξουν ένα προϊόν από ένα εύρος διαφοροποιημένων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα, ενώ συγχρόνως χρειαζόταν να απαντήσουν και σε ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για το ψωμί του τοστ. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η “Choice-Based Conjoint Analysis” μέσω της χρήσης του λογισμικού της “Sawtooth”, ενώ έγινε χρήση και ενός μοντέλου “Latent Class” για την ανάλυση των δεδομένων. Ταυτόχρονα, έγινε αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα με χρήση στατιστικών τεστ όπως ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Pearson’s chi-square), και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά