Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση προσδοκιών φοιτητών σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στη Σχολή ΜΠΔ μέσω του μοντέλου Servqual

Maravelaki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6427BC0-F187-41ED-9373-883B65FE2848
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Μαραβελάκη, "Συγκριτική ανάλυση προσδοκιών φοιτητών σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στη Σχολή ΜΠΔ μέσω του μοντέλου Servqual", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80834
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται το μοντέλο Servqual για τον προσδιορισμό των αντιλήψεων των φοιτητών ΜΠΔ για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την επίτευξη των σκοπών της εργασίας διερευνώνται πέντε παράγοντες: Απτά Χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια και Ενσυναίσθηση και αναλύονται μέσω της αντίληψηςκαι της προσδοκίας που έχουν οι φοιτητές ΜΠΔ για τις υπηρεσίες και την εκπαιδευτική διαδικασία του Πολυτεχνείου Κρήτης.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια αξιολόγησης των πέντε αυτών παραγόντων, τα οποία διανεμήθηκανστους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔσε χειρόγραφη μορφή και, έπειτα, σε ηλεκτρονική. Για την ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδοServqualχρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, αναλύθηκαν οι πέντε παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω και εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου για τη μέτρηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.Στην εργασία, λοιπόν, συνάγεται κατά πόσο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και αν είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της Σχολής ΜΠΔ. Συνοψίζοντας, η εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωσητων αντιλήψεων και των προσδοκιών των φοιτητών σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης και τελικά στην ανάγκη να καταγραφεί μία πρόταση βελτίωσης, όχι μόνο, για τις υπηρεσίεςαυτές, αλλά και γενικότερα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά