Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση επικινδυνότητας βασικών διαδικασιών κατά την διάρκεια βολών σε ένα πεδίο βολής

Kapos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/79D51BAA-FA07-4523-8975-A9E5D55019F6
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Κάπος, "Ανάλυση επικινδυνότητας βασικών διαδικασιών κατά την διάρκεια βολών σε ένα πεδίο βολής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80877
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το Πεδίο Βολής Κρήτης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή πλήθουςδραστηριοτήτων και καινοτόμων ενεργειών-εργασιών. Οι κυριότερες είναι η εκτέλεση αντιβαλλιστικών βολών από σύγχρονα οπλικά συστήματα κατά εναέριων στόχων χρήση ιπτάμενων στόχων από συμβεβλημένες εταιρείες στόχων και πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας. Η ασφαλής διεξαγωγή των βολών αποτελεί την βασική αποστολή και επιδίωξη τουΠεδίου Βολής Κρήτης, γι ’αυτό, είναι και μια συνθέτη και πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί συνδυασμό διαφορετικών ενεργειών που ενέχουν υψηλό βαθμόεπικινδυνότητας. Ο χειρισμός oπλικών συστημάτων (π.χ πυραύλων) και πραγματικών πυρομαχικών, η ανάπτυξη διαφορετικών αντιαεροπορικών συστημάτων για την εκτέλεση βολών, η πτήση ιπτάμενων στόχων είναι μερικές από τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα για την πραγματοποίηση των βολών. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο κίνδυνος ατυχήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό προσωπικού ή την φθορά του υλικού είναι πιθανός. Στη παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση επικινδυνότητας με την μέθοδο Bow Tie, τριών βασικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσης βολών ενός αντιαεροπορικού συστήματος στο Πεδίο Βολής Κρήτης με σκοπό να ανευρεθούν και να αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι - σφάλματα , είτε από παράλειψη των γραπτών διαδικασιών είτε από την μη ορθή εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Αναλυτικότερα, στο 1ο κεφάλαιο, αναφέρεται η γενική σημασία περί υγιεινής και ασφάλειας. Έπειτα γίνεται αναφορά στους φορείς προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας καθώς και το θεσμικό πλαίσιο. Ολοκληρώνεται το κεφάλαιο, με την ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιοαναλύεται και εκτιμάται η επικινδυνότητα πάνω στην εργασία και προσδιορίζεται οόρος «επαγγελματικός κίνδυνος». Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου γίνεται ανάλυση της διαχείρισης, του προσδιορισμού και της εκτίμησης της επικινδυνότητας στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης της επικινδυνότητας με τα επιμέρους υποκεφάλαια που αναφέρονται στην ιεραρχική ανάλυση των εργασιών, τα διαγράμματα τύπου Bow-Ties (BT) και την διαγραμματική αναπαράσταση των λαθών με την χρήση των Δέντρων Αστοχιών. Ακολουθεί η μέθοδος διαδοχής των γεγονότων με το κορυφαίο γεγονός, η δομή και η ολοκλήρωση των Δέντρων Αστοχιών, καθώς και οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται. Το 4ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση τριών εργασιών επικινδυνότητας κατά την περίοδο διεξαγωγής των αντιβαλλιστικών βολών στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Μελέτη της περίπτωσης αποτυχίας εκτόξευσης ή αφλογιστίας των αντιβαλλιστικών πυραύλων,μελέτη της διαδικασίας αποθήκευσης πυραύλων-πυρομαχικών-εκρηκτικών υλών στο χώρο εκτόξευσης του Πεδίου Βολής Κρήτης και τέλος μελέτη της περίπτωσης βλάβης ή πτώσης του δικτύου επικοινωνιών ασφαλείας του Πεδίου Βολής Κρήτης κατά την διάρκεια των αντιβαλλιστικών βολών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος ΗΤΑ, ενώ ακολουθεί ο καθορισμός των κρίσιμων εργασιών, η ανάλυση των λαθών και η κατασκευή διαγραμμάτων ΒΤ. Τέλος διαμορφώνεται το Δέντρο Αστοχιών. Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά η ιεράρχηση και η ολοκλήρωση των γραπτών διαδικασιών, ενώ γίνεται αναφορά στα ειδικά SOP’S που χρησιμοποιούνται στον στρατό και ειδικότερα στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Έπειτα εξάγονται συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της παραπάνω περίληψης τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη των γραπτών διαδικασιών τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. Συμπερασματικά ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τηςεπικινδυνότητας εργασιών κατά την διάρκεια των βολών, με την χρήση διαγραμμάτων Βow Τie (BT), ώστε να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε αυτές τις εργασίες αλλά και να αναδειχθούν οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης τους. Σαφώς, εξαιτίας της πληθώρας των εργασιών που απαιτούνται για την διατήρηση της ασφάλειας την περίοδο των βολών στο Πεδίο Βολής Κρήτης , επιλέχθηκαν μόνο τρεις εξ αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά