Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμοι περιορισμένης αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παραλαβές και διανομές

Lalousis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E422EC83-4753-44A1-BF75-FB330620F14C
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Λαλούσης, "Αλγόριθμοι περιορισμένης αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παραλαβές και διανομές ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80894
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην σημερινή εποχή, λόγω της παγκοσμιοποίησης και των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών, ο τομέας της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την ανταγωνιστικότητα ακόμη και για τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με διανομή και παραλαβή προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαδρομής (Vehicle routing problem with pickup and delivery). Έχοντας κοινή αφετηρία αλλά και κατάληξη την αποθήκη, τα οχήματα μεταφέρουν προϊόντα από και προς τους πελάτες αποσκοπώντας στην ικανοποίησή τους έχοντας διανύσει την ελάχιστη δυνατή απόσταση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της χωρητικότητας και της μέγιστης επιτρεπόμενης απόστασης. Αρχικά, προσαρμόζονται οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί στον αλγόριθμο του πλησιέστερου γείτονα για την εύρεση μιας αρχικής εφικτής λύσης. Στη συνέχεια, με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής λύσης, χρησιμοποιείται η μέθοδος περιορισμένης αναζήτησης (Tabu search), ένας μεθευρετικός αλγόριθμος που διερευνά γειτονιές λύσεων εκμεταλλευόμενος των αποτελεσμάτων εφαρμογής των τοπικών μεθόδων αναζήτησης (1-0 relocate, 1-1 exchange, 2-opt). Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται αλγόριθμος στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab, όπου γίνεται παρουσίαση αποτελεσμάτων και η αποτελεσματικότητα αυτού δοκιμάζεται κάνοντας χρήση παραδειγμάτων αναφοράς από τη βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά