Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός ναυτικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Chavatzopoulos Paraskevas-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37C84287-D4F0-4DAF-A6BE-03C6C7A25BE0
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευάς-Μάριος Χαβατζόπουλος, "Σχεδιασμός ναυτικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80938
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο. Το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) αντιμετωπίζει πληθώρα ναυτικών ατυχημάτων. Εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος επικεντρώνεται στον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων, επιχείρηση στην οποία ο χρόνος αποτελεί νευραλγικής σημασίας κριτήριο επιτυχίας. Η ουσία της έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ο προσδιορισμός της περιοχής έρευνας ποσοτικοποιώντας έναν αριθμό αγνώστων και απρόβλεπτων παραγόντων, όπως είναι η τελευταία γνωστή θέση, ο τύπος του αντικειμένου, ο άνεμος, η κατάσταση της θάλασσας, τα θαλάσσια ρεύματα. Έπεται η προσομοίωση της εξέλιξης της επιχείρησης σε σχέση με το χρόνο και η αποτελεσματική ανάπτυξη των μονάδων έρευνας στην περιοχή.Αρχικά, θα γίνει μία επισκόπηση των υφιστάμενων μεθόδων έρευνας και διάσωσης. Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν κύριοι ορισμοί και τρόποι σχεδιασμού.Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν το νομικό πλαίσιο και ελλείψεις της σύγχρονής ελληνικής πραγματικότητας σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και η αντιμετώπιση μελλοντικών θεμάτων έρευνας και διάσωσης σε πλατφόρμες εντός ΑΟΖ.Στο επόμενο κεφάλαιο θα αξιολογηθούν τα υφιστάμενα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ως προς την έρευνα και διάσωση με τη χρήση της μεθόδου UTAstar ως προς ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.Τέλος, θα γίνει μία ανάλυση με την διαδικασία AHP (Analytical Hierarchy Process) ως προς τα κριτήρια που καθορίζουν κυρίως τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Έπειτα, θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη αποτελεσματικότητα των πλωτών μέσων που βρίσκονται ελλιμενισμένα ανά την Ελλάδα και θα επιχειρηθεί η βελτιστοποίηση επιλογής λιμένων που βάσεως για τα Περιπολικά Σκάφη και Ναυαγοσωστικά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά