Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών Drone

Xenakis Kanakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6983D16A-7D18-4C5B-A310-62D437205336
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κανάκης Ξενάκης, "Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών Drone", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μέτρηση των καταναλωτικών προτιμήσεων και των στάσεων σχετικά με τα Drones και τα χαρακτηριστικά τους. Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ένα Drone από ένα εύρος διαφοροποιημένων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα, ενώ συγχρόνως χρειάστηκε να απαντήσουν και σε ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για τον τρόπο χρήσης των Drones. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η “Choice Based Conjoint Analysis” μέσω της χρήσης του λογισμικού της “Sawtooth”, ενώ έγινε χρήση και ενός μοντέλου “Latent Class” για την ανάλυση των δεδομένων. Ταυτόχρονα, έγινε αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα με χρήση στατιστικών τεστ όπως ο έλεγχος ανεξαρτησίας x2 (pearson chi-square), και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά