Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη οικονομικά βέλτιστου επανορθωτικού δειγματοληπτικού σχεδίου με μηδενική σταθερά αποδοχής

Giannikos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3109248-9352-43A5-8F44-719B5428724A
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Γιαννίκος, "Μελέτη οικονομικά βέλτιστου επανορθωτικού δειγματοληπτικού σχεδίου με μηδενική σταθερά αποδοχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80968
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός για τον επιχειρηματικό κόσμο η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη σχεδίαση και παραγωγή ενός προϊόντος. Στα πλαίσια λοιπόν του ελέγχου ποιότητας προϊόντων, ιδιαίτερα όταν τα κατασκευαστικά κόστη είναι υψηλά, οι βιομηχανίες συχνά εφαρμόζουν ένα σχέδιο δειγματοληψίας που ως στόχο έχει να οδηγήσει σε μηδενικά ελατωμματικά προϊόντα μετά το πέρας του ελέγχου. Πρόκειται για ένα επανορθωτικό δειγματοληπτικό σχέδιο με μηδενική σταθερά αποδοχής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός ενός οικονομικά βέλτιστου επανορθωτικού δειγματοληπτικού σχεδίου με μηδενική σταθερά αποδοχής παρουσία διαγνωστικών σφαλμάτων. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε ήδη υπαρκτό αλγόριθμο ο οποίος υλοποιήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Στην εργασία περιγράφεται το πρόβλημα του καθορισμού του βέλτιστου αριθμού δείγματος και οι παράμετροί του. To πρόγραμμα εκτελείται πειραματικά ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος αριθμός δείγματος για μια παρτίδα δεδομένου μεγέθους. Στη συνέχεια, γίνεται μια μελέτη αναφορικά με την σημασία και την επίδραση των παραμέτρων του προβλήματος. Μελετάται και καταδεικνύεται εντέλει η επιρροή των διαγνωστικών σφαλμάτων στον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού δείγματος αλλά και στο τελικό κόστος. Eρευνάται επίσης η συμπεριφορά του δειγματοληπτικού σχεδίου καθώς μεταβάλλονται τα πάσης φύσεως κόστη που προκύπτουν ως απότοκο ενός δειγματοληπτικού ελέγχου. Τέλος, εξετάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραμέτρων του προβλήματος και παρατίθεται το σύνολο των συμπερασμάτων που εξήχθησαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά