Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή του αλγόριθμου διαφορικής εξέλιξης στο πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων

Charalampous Lefteris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DF2A085B-C8BE-4F0D-8724-4D654D5F4235
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λευτέρης Χαραλάμπους, "Εφαρμογή του αλγόριθμου διαφορικής εξέλιξης στο πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80972
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει εφαρμογή Μεθευρετικών Αλγορίθμων και πιο συγκεκριμένα Εξελιγκτικού Αλγόριθμου του Aλγόριθμου Διαφορικής Εξέλιξης στο πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός μιας γραμμής προϊόντων, ο συνδυασμός των οποίων θα ικανοποιεί κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από την εταιρεία.Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση του κέρδους της εταιρείας, σε μια δεδομένη ανταγωνιστική αγορά. Τα προϊόντα προς σχεδιασμό αναλύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση του κέρδους.Το πρόβλημα κατατάσσεται στα NP – hard προβλήματα, επειδή οι δυνατοί συνδυασμοί των χαρακτηριστικών των προϊόντων, δεν μπορούν να ελεγχθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Για το λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος, με μεθευρετικές μεθόδους οι οποίες μπορούν να προσεγγίσουν μια «καλή» λύση, χωρίς να εγγυώνται για το ολικό βέλτιστο. Στο πρόβλημα θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος Διαφορικής Εξέλιξης, καθώς και κάποιος υβριδικός τους, του οποίου η υλοποίηση θα προσαρμοστεί ανάλογα με το πρόβλημα. Η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχτηκε είναι η Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά