Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι "αισθητικές πληροφορίες" ως βάση της "αντίληψης" στην επιχειρησιακή ανάλυση της "κρίσης" που προέρχεται από σύγκρουση "συμπεριφορικών αποκρίσεων εγκληματικού χαρακτήρα" και χρήζουν άμεσης "διαχείρισης" ή/και "διαπραγμάτευσης"

Vourvas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1866B332-14F2-42EC-83EF-8F19A911B847
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Βούρβας, "Οι "αισθητικές πληροφορίες" ως βάση της "αντίληψης" στην επιχειρησιακή ανάλυση της "κρίσης" που προέρχεται από σύγκρουση "συμπεριφορικών αποκρίσεων εγκληματικού χαρακτήρα" και χρήζουν άμεσης "διαχείρισης" ή/και "διαπραγμάτευσης"", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή προσεγγίζουμε, μέσα από το φάσμα της επιχειρησιακής ανάλυσης, την «κρίση» η οποία είναι συνέπεια της αξιόποινης εγκληματικής συμπεριφοράς ανθρώπων, οι οποίοι επέλεξαν να συγκρουστούν με την κανονικότητα της κοινωνίας και αντιτάσσονται στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που έχει θεσπίσει το Κράτος, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο την άμεση, ευέλικτη και ορθή λήψη αποφάσεων των διαχειριστών της κρίσης. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επωμιστεί το δύσκολο έργο της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος, με όποια μορφή και αν αυτό εκδηλώνεται, και βρίσκεται καθημερινά απέναντι σε καταστάσεις κρίσης οι οποίες χρήζουν άμεσης και ιδιαίτερης αντιμετώπισης και καλείται να διαχειριστεί πραγματικά κρίσιμα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά.Από τα αυτοκτονικά περιστατικά όπου τα άτομα εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αμφιταλαντεύονται μεταξύ ζωής και θανάτου, μέχρι τις κρίσιμες καταστάσεις ομηρίας που ενέχουν κίνδυνο ζωής των ανθρώπων που κρατούνται, είναι κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των καταστάσεων κρίσης που καλείται να διαχειριστεί η Ελληνική Αστυνομία και να τα επιλύσει αναίμακτα.Αναφερόμαστε στους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται τα κρίσιμα αυτά περιστατικά και στους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη δημιουργία κλίματος κρίσης, καθώς και στις διαδικασίες και τους τρόπους διαχείρισης των καταστάσεων αυτών από την Ελληνική Αστυνομία. Αναλύουμε τις φάσεις της εκδηλωθείσας κρίσης ένεκα του συμβάντος, καθώς και τα σημεία κορύφωσης αυτής. Διερευνούμε τα αίτια που οδηγούν στη «σύγκρουση» των ανθρώπων με το Νόμο και αναλύουμε τους τύπους των ανθρώπων οι οποίοι σύμφωνα με την ψυχολογική προσέγγιση μπορούν να παρουσιάσουν ροπή προς το έγκλημα. Επίσης, αναφερόμαστε στο ρόλο της διαπραγματευτικής ικανότητας η οποία συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση της κρίσης, καθώς και σε πάγιες τακτικές διαπραγμάτευσης που εφαρμόζονται με σκοπό να ληφθούν σωστές αποφάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις.Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, μελετάμε τρία περιστατικά κρίσης, τον τρόπο που αυτά εξελίχθηκαν και πώς διαχειρίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία. Η υλοποίηση της μελέτης έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας και συγκεκριμένα ακολουθήσαμε τη συγκριτική μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων (comparative multiple cases study), προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για περαιτέρω μελέτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά