Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επισκόπηση και ανάλυση αγοράς εργασίας Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Balafoutis Athanasios-Achilleas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B58AA8A3-BC8B-4F0F-9AAE-F8418BF77EF7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος-Αχιλλέας Μπαλαφούτης, "Επισκόπηση και ανάλυση αγοράς εργασίας Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας για α) την υφιστάμενη επαγγελματική κατάσταση των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), β) τις απόψεις αυτών αλλά και των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται, και γ) την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων στην ένταξη του δυναμικού τους από αποφοίτους ΜΠΔ. Αρχικός στόχος αποτελεί η παρουσίαση μιας συνολικής επισκόπησης, βασισμένη στην ελληνική αλλά και διεθνής βιβλιογραφία, σχετικά με το αντικείμενο της απασχόλησης των ΜΠΔ. Ακολουθεί διεξαγωγή έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων μέσα από τα οποία, η εργασία στοχεύει να ερευνήσει ζητήματα που αφορούν συνθήκες και διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας, των επαγγελματικών προφίλ των ΜΠΔ και την διερεύνηση της διάστασης μεταξύ του επαγγελματικού προφίλ και της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο στατιστικό λογισμικό. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου των συνεντεύξεων ακολούθησε μια ποιοτική έρευνα, βασισμένη σε δεδομένα πρωτογενούς χαρακτήρα για να αναδειχθούν κύρια θέματα που αφορούν τον κλάδο των ΜΠΔ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το κατά πόσο έτοιμοι είναι οι διπλωματούχοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να φανούν αντάξιοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, παρέχοντας μια συνολική εικόνα του προφίλ των αποφοίτων του τμήματος ΜΠΔ, της άποψης που επικρατεί στην αγορά για τους ΜΠΔ, ενώ μέσα από την σύγκριση και αξιολόγηση αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες ένταξης και οι προοπτικές απασχόλησής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά