Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Karantzalis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/02B66357-AAFD-467A-A7B1-CAEE151CF6C7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καράντζαλης, "Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, "Εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας", εξετάζεται μέσω της υλοποίησης έρευνας σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων της χώρας μας, η χρήση των εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Εξετάστηκε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του είδους των εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση με βασικά στοιχεία του προφίλ της, όπως το που έχει την έδρα της, το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, τον κύκλο πωλήσεων και το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητάς της. Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζεται η επιλογή των εργαλείων ανάλογα με τα πρότυπα με τα οποία είναι πιστοποιημένη η επιχείρηση και τα έτη κατοχής τους, από το αν έχει ή όχι ξεχωριστό τμήμα διασφάλισης ποιότητας, την ικανοποίησή τους από την κατοχή κάποιου προτύπου διασφάλισης ποιότητας και άλλους πιθανούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την επιλογή τους, και που θα τους δούμε αναλυτικά στην συνέχεια.Βασικός στόχος, επίσης, είναι να προσδιοριστούν τα εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που χρησιμοποιούν περισσότερο οι επιχειρήσεις, αλλά και η αντιστοίχιση τους με τα κεφάλαια των Προτύπων. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, σχεδιάστηκε Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών στις κρίσιμες ερωτήσεις, μέσω του Google Forms και online ανώνυμη συμπλήρωση από τις επιχειρήσεις στις οποίες απεστάλη. Η επεξεργασία των απαντήσεων των Ερωτηματολογίων έγινε με τα στατιστικά εργαλεία του Microsoft Excel για την εξαγωγή συμπερασμάτων των συχνοτήτων, αλλά και με την βοήθεια του εξειδικευμένου στατιστικού προγράμματος XLSTAT, για την ανάπτυξη του Ελέγχου Ανεξαρτησίας X2 και την μέθοδο της Λογιστικής Παλινδρόμησης.Το Ερωτηματολόγιο απεστάλη σε περισσότερες από 800 επιχειρήσεις, τα στοιχεία των οποίων λάβαμε από τα αρχεία επιχειρήσεων των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων και κυρίως του ΕΒΕΑ Αθηνών. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 170 επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν στη λειτουργία τους κάποιο από τα Πρότυπα ISO. Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, οι αρχές και οι διαδικασίες εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς επίσης η παρουσίαση των σημαντικότερων εξ αυτών και συγκεκριμένα το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, το Πρότυπο για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων ISO 22001, το Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 και το Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων BRC/IFC. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας μετά την στατιστική επεξεργασία, των απαντήσεων που δόθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά