Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη τοποθέτηση σκαφών αστυνόμευσης θαλασσίων συνόρων για την πρόληψη περιστατικών εισροής παράτυπα εισερχομένων ατόμων ή τη διάσωσή τους

Bartsioka Zoi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/77917C65-5733-4E33-88C1-273E3520DC21
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζωή Μπαρτσιώκα, "Βέλτιστη τοποθέτηση σκαφών αστυνόμευσης θαλασσίων συνόρων για την πρόληψη περιστατικών εισροής παράτυπα εισερχομένων ατόμων ή τη διάσωσή τους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81059
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία θα μελετήσουμε την τοποθέτηση των σκαφών αστυνόμευσης θαλάσσιων συνόρων προκειμένου να δύνανται να χειρίζονται αποτελεσματικά τις εισροές παράτυπα εισερχομένων ατόμων. Το πεδίο εφαρμογής της διατριβής είναι να καθοριστεί το ελάχιστο πλάτος της έκτασης που θα διανύει κάθε πλεούμενο που μεταφέρει άτομα που προσπαθούν να εισέλθουν παράτυπα στη χώρα. Τα σκάφη αστυνόμευσης θαλάσσιων συνόρων θα πρέπει να μπορούν να σπεύδουν γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής εισροής για να προλαβαίνουν περιστατικά παράτυπης εισροής ατόμων ή να ενεργούν για τη διάσωσης τους. Η επιλογή της "βέλτιστης" θέσης στην οποία πρέπει να τοποθετούνται τα σκάφη αστυνόμευσης θαλάσσιων συνόρων είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της διείσδυσης των παράτυπα εισερχομένων ατόμων. Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης οδηγούν σε μη γραμμικές εξισώσεις και υπάρχουν πολλοί κλασικοί αριθμητικοί αλγόριθμοι για την επίλυση τέτοιων εξισώσεων. Η πιο γνωστή είναι η μέθοδος του Νεύτωνα. Δεδομένου ότι η επιλογή ενός κατάλληλου αρχικού σημείου δεν είναι μια ασήμαντη εργασία, θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά αυτών των αριθμητικών διαδικασιών για διάφορα αρχικά σημεία και μικρές διαταραχές των δεδομένων προκειμένου να παρουσιάσουμε σταθερές διαδικασίες που υπολογίζουν αποτελεσματικά τη λύση των μη γραμμικών εξισώσεων, οδηγώντας στη βέλτιστη επιλογή της θέσης, στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα σκάφη αστυνόμευσης θαλάσσιων συνόρων. Όλες οι προτεινόμενες μέθοδοι εξετάζονται για διάφορα σύνολα δεδομένων και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Οι αλγόριθμοι συγκρίνονται ως προς την υπολογιστική πολυπλοκότητα και σταθερότητα μέσω ανάλυσης σφάλματος που αποδίδει χρήσιμα αποτελέσματα. Επίσης αναλύονται τα στάδια ενός συστήματος έρευνας και διάσωσης. Τέλος, εκτιμάται η αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήματος έρευνας και διάσωσης και η αξιοπιστία των επιμέρους ενεργειών του, υπολογίζοντας τις επιμέρους αξιοπιστίες ανά ενέργεια για το προσωπικό της επιχείρησης και τα διαθέσιμα μέσα που συμμετέχουν σε αυτή .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά