Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες μη καταστροφικών ελέγχων - εφαρμογές της μεθόδου της ακουστικής εκπομπής σε δίκτυα αγωγών υγρών καυσίμων

Chamalidou Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/339306D8-8CBD-4CC8-9BB4-69CD5384035C
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάννα Χαμαλίδου, "Τεχνολογίες μη καταστροφικών ελέγχων - εφαρμογές της μεθόδου της ακουστικής εκπομπής σε δίκτυα αγωγών υγρών καυσίμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81064
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εποχή μας έχει διαπιστωθεί ότι οι Τεχνολογίες Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ) που εφαρμόζονται για την ποιοτική αξιολόγηση διάφορων υλικών και κατασκευών, αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής καθώς ελέγχεται το υπό εξέταση αντικείμενο χωρίς να επιβαρύνεται στο ελάχιστο η κατάσταση του. Παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα εξαιτίας της έγκαιρης επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων καθώς και λόγω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών που εφαρμόζονται. Ο ποιοτικός έλεγχος με την χρήση των τεχνολογιών ΜΚΕ έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής και συμπεριλαμβάνει πληθώρα τεχνικών όπως οι Υπέρηχοι, ο Οπτικός Έλεγχος, η Ραδιογραφία, ο Μακροσκοπικός Έλεγχος κ.α. ενώ επεκτείνεται και σε πιο πολύπλοκες και εξειδικευμένες σύγχρονες τεχνικές όπως Phased Array (PA), Time of Flight Diffraction (TOFD) και η Ακουστική Εκπομπή (AE). Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελούν οι εφαρμογές ΜΚΕ σε δίκτυα και αγωγούς καυσίμων. Το παρόν πεδίο εφαρμογής έχει αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας λόγω της εύφλεκτης φύσης του υλικού που εμπεριέχεται, καθώς και εξαιτίας της σημαντικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην περίπτωση διαρροής. Η επιλογή τεχνολογιών ΜΚΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται ιδανική λόγω του ότι το υπό εξέταση σύστημα χρήζει συνεχούς και ασφαλούς ποιοτικού ελέγχου. Θα γίνει εκτεταμένη ανάλυση της μεθόδου Ακουστικής Εκπομπής ΑΕ σε θεωρητικό επίπεδο καθώς και μελέτη για εφαρμογή σε δίκτυο μεταφοράς και αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Θα γίνει πλήρη ανάλυση και επεξεργασία των παραμέτρων – δεικτών και αισθητήρων – που θα καθορίσουν τον ποιοτικό έλεγχο, καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και υλοποίησης, χρήση απαραίτητου λογισμικού, προσδιορισμός και υπολογισμός βασικών χαρακτηριστικών μέτρησης κλπ. Τέλος θα παρατεθούν τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις μετά το πέρας της μελέτης εφαρμογής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά