Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδικασίες απόκτησης – πιστοποίησης & αξιολόγησης αμυντικών συστημάτων με κριτήρια που καλύπτουν χρονικά, τεχνικά, επιχειρησιακά και ποιοτικά τον χρήστη με το ελάχιστο κόστος

Stromatias Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9A7B4E22-B211-492D-B9E3-4F0518146D9D
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονύσιος Στρωματιάς, "Διαδικασίες απόκτησης – πιστοποίησης & αξιολόγησης αμυντικών συστημάτων με κριτήρια που καλύπτουν χρονικά, τεχνικά, επιχειρησιακά και ποιοτικά τον χρήστη με το ελάχιστο κόστος ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνεί https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81076
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το σύγχρονο στρατιωτικό γίγνεσθαι αποδεικνύει συνεχώς ότι σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, η διατήρηση υψηλής μαχητικής ικανότητας προϋποθέτει την ύπαρξη ευέλικτων και αποτελεσματικών διαδικασιών διοικητικής μέριμνας, που εξασφαλίζουν την διάθεση των κατάλληλων υλικών, στον απαιτούμενο χρόνο και σε δεδομένη τοποθεσία, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των διατιθέμενων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, που η διακλαδικότητα και οι συνδυασμένες επιχειρήσεις είναι κοινός σκοπός, που η συμμετοχή της χώρας μας σε αποστολές στο εξωτερικό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και διεθνών οργανισμών είναι πραγματικότητα, η ανάγκη συμπόρευσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τάσεις στο χώρο του εφοδιασμού και της υποστήριξης προβάλλει επιτακτική. Ήδη, σύγχρονοι στρατοί έχουν κάνει σημαντικά βήματα εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα υιοθετώντας επιτυχώς μεθόδους που μέχρι πρόσφατα εφαρμόζονταν στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η χρήση, λοιπόν, των αρχών του εφοδιασμού σε συνδυασμό με την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών υπόσχεται όχι απλά την προαναφερθείσα αύξηση της αποτελεσματικότητας και της μαχητικής ικανότητάς τους, αλλά και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων, που ουσιαστικά επιβάλλεται από τους αμυντικούς προϋπολογισμούς που συνεχώς μειώνονται.Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των διαδικασιών εξασφάλισης οπλικών συστημάτων. Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αυτά και η πρόταση βελτιστοποίησης των μελλοντικών ενεργειών σε διακλαδικό επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά