Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη του προβλήματος αποθήκευσης

Kokkinoulis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B43AA139-B2C1-4132-AC14-F36ED2D5EEEE
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κοκκινούλης, "Μελέτη του προβλήματος αποθήκευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81078
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για να εξασφαλίσουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη συλλογή τωνβασικών υλικών ώστε να μετατραπούν σε τελικό προϊόν προς πώληση,προϋποτίθεται η σωστή διακίνηση των προϊόντων καθώς και τωνπληροφοριών/υπηρεσιών. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η κατάλληλη σχεδίαση,η εφαρμογή, ο συστηματικός έλεγχος της αποτελεσματικής μετακίνησης αλλάκαι η αποθήκευση της πρώτης, ενδιάμεσης και τελικής μορφής των προϊόντωναποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα άρτιο αποτέλεσμα.Λόγω της διεθνοποίησης, ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει γίνειβαρυσήμαντος καθώς οι προμήθειες είναι πολύπλοκες και ο χρόνος εκτέλεσηςτων παραγγελιών έχει μεγιστοποιηθεί λόγω των αποστάσεων. Απώτεροςσκοπός είναι η ικανοποίηση των πελατών και η αποτελεσματική χρήση πόρων.Ο χώρος αποθήκευσης των αγαθών αποτελεί πολύτιμο μέρος της εφοδιαστικήςαλυσίδας, καθώς πέρα από την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων γιαμεγάλο χρονικό διάστημα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστουςεργασίας αλλά και στην επιλογή της παραγγελίας. Σο WarehouseManagement System παρέχει τη βασική πληροφορία για την οργάνωση τωνπροϊόντων και η αποθήκευση των τελευταίων καθίσταται πιο άμεση καιαποδοτική μέσω των σύγχρονων αυτόματων συστημάτων αποθήκευσης καιανάκτησης. (Automated Storage and Retrieval System AS/RS).Η κατάλληλη χωροθέτηση των προϊόντων συμβάλλουν στην διάταξηώστε να απαιτούνται όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερες κινήσεις μειώνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τα εργατικά έξοδα και αυξάνοντας την παραγωγή. Ησυμπληρωματική μέθοδος καθώς και αυτή των επαφών αποτελούν δύοπολιτικές αποθήκευσης που συμβάλλουν στην ομαδοποίηση των προϊόντων καικαθιστούν την αποθήκευση πιο αποδοτική. Κλείνοντας, οι μέθοδοιδρομολόγησης αποτελούν την ταξινόμηση των στοιχείων στη λίστα επιλογήςγια την εξασφάλιση μιας καλής διαδρομής μέσα από την αποθήκη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά