Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Lazaridi Katerina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6C6F19BB-3FB7-4F57-A1FC-88CF512B615B
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κατερίνα Λαζαρίδη, "Διαχείριση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81083
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο σύγχρονο παγκόσμιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οι επιχειρήσεις καλούνται να μετασχηματιστούν και να προσαρμοστούν. Βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις ενώ ταυτόχρονα καλούνται να υπερβούν και να ξεπεράσουν τις οργανωτικές και διοικητικές τους δυστροπίες, να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν.΢την παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες διαχείρισης κόστους στηνεφοδιαστική αλυσίδα. ΢τα πλαίσιά της θα μελετηθούν τα βασικά μέρη της εφοδιαστικής με στόχο την κατανόηση της στρατηγικής, το σχεδιασμό και την αρμονική λειτουργία της, για την επιτυχή εξέλιξη των επιχειρήσεων και πως αυτές μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.Εισαγωγικά, στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναλυθεί το αντικείμενο, η σημασία, η τυπική δομή, οι δραστηριότητες και λειτουργίες και η σπουδαιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε έναν οργανισμό.΢τη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια της αλυσίδας αξίας καθώς και το σύστημα αξιών οι οποίες περιγράφουν το πλήρες φάσμα συσχέτισης των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και πως επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα.Βασικό μέρος της διατριβής αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο όπου αναφέρονται οι έννοιες του κόστους και της διαδικασίας της κοστολόγησης, των τεχνικών και μεθόδων που είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό του κόστους, ο έλεγχος του πραγματικού κόστους και η προσπάθεια μείωσής του στην εφοδιαστική αλυσίδα.Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί το τέταρτο κεφάλαιο δηλαδή, η παρουσίαση της διαδικασίας του συστήματος της Κοστολόγησης Βάσει Διαδικασιών (Activity Based Costing). ΢το σημείο αυτό παρουσιάζεται η μέθοδος, τα επίπεδα του συστήματος, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, παραδείγματα καθώς και το πώς εφαρμόζεται, η συγκεκριμένη διαδικασία, σε μία εφοδιαστική αλυσίδα.Ακολούθως, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μελέτη στην κατάσταση κερδώνπαραγωγής, μίας βιομηχανικής επιχείρησης, και αναλύονται τα κέρδη αυτής, τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο κοστολόγησης όσο και με την κοστολόγηση βάσει διαδικασιών. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά