Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Project management στο δημόσιο τομέα: μελέτη περιπτώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων – προτάσεις

Athanasias Periklis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E0C46786-2893-4EA0-932E-8AF9A60C0F96
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Περικλής Αθανασιάς, "Project management στο δημόσιο τομέα: μελέτη περιπτώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων – προτάσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού και της ανθρώπινης κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την υλοποίηση έργων. Σήμερα, ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και προσελκύει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο στον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.Παρά τη διαδεδομένη εφαρμογή της διαχείρισης έργων, ο δημόσιος τομέας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις τεχνικές και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς. Κυριότερες αιτίες αποτελούν οι δαιδαλώδεις διαδικασίες που απαιτούνται, αλλά και η έλλειψη ευελιξίας του δημόσιου τομέα εξαιτίας της νομοθεσίας.Σε αντίθεση με παλαιότερα, σήμερα ο δημόσιος τομέας επιθυμεί να έχει συμμετοχή στη διοίκηση των έργων του, είτε αυτά υλοποιούνται με ιδία μέσα είτε από τρίτους αναδόχους. Καθώς όμως ολοένα και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες υιοθετούν τη διαχείριση έργων, διαπιστώνουμε ότι τα έργα αυτά μπορούν να γίνουν αρκετά πιο περίπλοκα από τα έργα του ιδιωτικού τομέα και πιο δύσκολα ως προς τη διοίκησή τους. Συνεπώς, παρότι επικρατεί η αντίληψη ότι τα έργα του ιδιωτικού τομέα είναι δυσκολότερα, πιο απαιτητικά και πολύπλοκα από αυτά του δημόσιου τομέα, πολλές φορές η επίτευξη αποτελεσμάτων στον ιδιωτικό τομέα είναι ευκολότερη. Η δυσκολία στην υλοποίηση έργων στον δημόσια τομέα έχει να κάνει όχι μόνο με κοινές αιτίες που οδηγούν όλα τα έργα σε αποτυχία, αλλά και με πρόσθετες αιτίες που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων έργων. Μέσω της παρούσας διατριβής, παρουσιάζονται οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές των έργων, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται τρείς περιπτώσεις διαχείρισης έργων του δημοσίου τομέα, τα οποία είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά παρουσίασαν μια σειρά από διαχειριστικά προβλήματα. Η αναγνώριση των στρεβλώσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων του δημοσίου τομέα δύναται να οδηγήσει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης και οργανωσιακών αλλαγών, οι οποίες σταδιακά θα δημιουργήσουν μία κουλτούρα και μία νοοτροπία ευνοϊκή για την υλοποίηση των έργων του δημόσιου τομέα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά