Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση διαδικασιών και έρευνα ικανοποίησης ασθενών τμήματος επειγόντων περιστατικών

Tsourounaki Kostoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5BE89B76-E508-4797-83D1-C2E2495AA6A1
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωστούλα Τσουρουνάκη, "Συγκριτική ανάλυση διαδικασιών και έρευνα ικανοποίησης ασθενών τμήματος επειγόντων περιστατικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αρκετών δημόσιων νοσοκομείων δέχεται καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό από ασθενείς που αναζητούν ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Δυστυχώς το φαινόμενο του συνωστισμού στα ΤΕΠ είναι συχνό και το ψυχικό σθένος που απαιτείται από τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες της νοσηλευτικής φροντίδας μεγάλο. Γεννάται δε το ερώτημα, μέσα από τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα από την άφιξη του ασθενή στο ΤΕΠ και μέχρι την αποχώρησή του, εάν η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του ασθενή πλησιάζει την προσδοκώμενη από αυτόν. Οι ασθενείς εκ των πραγμάτων είναι οι τελικοί δέκτες των υπηρεσιών που παρέχονται σε οποιοδήποτε ΤΕΠ και η άποψή τους για την ποιότητα αυτών είναι σημαντική. Στη διεθνή βιβλιογραφία η ικανοποίηση των ασθενών έχει αποτελέσει δείκτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πολιτικών υγείας και διερεύνησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών σε τμήμα επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομείο της Κρήτης σε δύο διαφορετικές βάρδιες, την πρωινή όπου εφαρμόζεται η διαδικασία της διαλογής και την απογευματινή (χωρίς διαλογή) και η συγκριτική τους ανάλυση. Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούνται μέσω του εντοπισμού των δυνατών και αδύνατων σημείων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν οι διαφορετικές κατηγορίες ασθενών, θα μελετηθούν οι διαφορετικές βάρδιες του ΤΕΠ και θα αναλυθούν η επιρροή συγκεκριμένων κρίσιμων διαδικασιών (π.χ. διαδικασία διαλογής) στην ικανοποίηση των ασθενών.Μεθοδολογία έρευνας: Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών έχει γίνει χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου ικανοποίησης MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis). Η μέθοδος αυτή μεταξύ άλλων υπολογίζει δείκτες ικανοποίησης, βάρη κριτηρίων ικανοποίησης, δείκτες απαιτητικότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας, διαγράμματα δράσης και βελτίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά