Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική προσομοίωση και πρόβλεψη ανεμογενών κυματισμών

Keramea Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6C76A83-06B1-4151-AF27-EF80EFCCCF05
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Κεραμέα, "Αριθμητική προσομοίωση και πρόβλεψη ανεμογενών κυματισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην προτεινόμενη διπλωματική εργασία θα γίνει προσομοίωση, πρόβλεψη και ανάλυση των ανεμογενών κυματισμών. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση των κυματικών παραμέτρων (ύψος,περίοδος κυματισμών) και της εποχικής και ετήσιας μεταβλητότητας τους. Οι κυματικές παράμετροι θα υπολογισθούν με τη βοήθεια του κυματικού μοντέλου SWAN σε ένα σχετικά πυκνό ορθογώνιο πλέγμα. Οι αρχικές συνθήκες (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου) για μία παρελθοντική περίοδο θα προκύψουν από τα δεδομένα reanalysis NCEP/NCAR.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά