Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη πατεντών με την χρήση νεύρο - ασαφών τεχνικών

Nerantzaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5672B4FE-6BAF-436C-A990-B7383F90556B
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Νεραντζάκη, "Πρόβλεψη πατεντών με την χρήση νεύρο - ασαφών τεχνικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81276
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι πρόσφατες βελτιώσεις στην υπολογιστική ισχύ και στην ψηφιοποίηση των δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθιστούν δυνατή τη μορφή της μεθοδολογίας μεγάλης κλίμακας εξόρυξης δεδομένων, που αναφέρεται σε αυτή την εργασία. Η προσέγγισή ανήκει στον τομέα των προγνωστικών αναλύσεων, ο οποίος είναι ένας κλάδος της ανάλυσης δεδομένων που ασχολείται με την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Το κεντρικό στοιχείο των προγνωστικών αναλύσεων είναι ο προγνωστικός παράγοντας, ένα μαθηματικό αντικείμενο που μπορεί να οριστεί για ένα άτομο, οργανισμό ή άλλη οντότητα και χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επικεντρώνεται στην προσπάθεια πρόβλεψης των πατεντών που κατατίθενται στην Κίνα ημερησίως, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πατεντών που κατατέθηκαν από τις 30/10/2014 έως 15/01/2019. Η πρόβλεψη πραγματοποιείται με τη μέθοδο Anfis (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System). Η προσαρμοστική μηχανή συμπερασμού νεύρο ασαφούς λογικής δέχεται ως είσοδο τις ημερήσιες τιμές και ως έξοδο την πρόβλεψη για τις τιμές των πατεντών. Στόχος της εργασίας είναι η πρόβλεψη των πατεντών των επόμενων ημερών με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και το μικρότερο δυνατό σφάλμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά