Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντέλα προσομοίωσης υβριδικού πολέμου

Stratigakis Paraskevas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4162F247-0571-43C0-8C57-6B0C0A296664
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευάς Στρατηγάκης, "Μοντέλα προσομοίωσης υβριδικού πολέμου ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81305
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης και συνολικής περιγραφής με βάση τη βιβλιογραφία, των πιο σύγχρονων μοντέλων προσομοίωσης υβριδικού πολέμου.Είναι γεγονός ότι, η εξέλιξη της τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας έχει επηρεάσει καταλυτικά τα πεδία των επιχειρησιακών συγκρούσεων. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ανάγκες για την ανάπτυξη νέων μοντέλων προσομοίωσης που να καλύπτουν το εύρος της πολυπλοκότητας και των αλληλεπιδράσεων του σύγχρονου υβριδικού περιβάλλοντος απειλών, με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά γίνεται μια επισκόπηση της έννοιας του υβριδικού πολέμου, παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί και οι διάφορες ερμηνείες του, και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά εξέλιξης του φαινομένου φτάνοντας σε δύο σύγχρονα παραδείγματα υβριδικού πολέμου, στο Λίβανο και στο Ιράκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε δύο μοντέλα προσομοίωσης υβριδικού περιβάλλοντος, το Conceptual Model for Hybrid Environments (CMHE) και το Threat network simulation for Reactive Experience (T-REX), τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα έρευνας του επιστημονικού οργανισμού Science and Technology Organization (STO) της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τα μοντέλα DIplomatic And Military Operations in a Non-warfighting Domain (DIAMOND) και Hybrid War Model (HWM), στα πλαίσια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων Peace Support Operations (PSO). Το πρώτο αποτελεί μια εφαρμοσμένη προσέγγιση σε στρατηγικό κυρίως επίπεδο προερχόμενο από το Defence Science and Technology Laboratory, ενώ το HWM απεικονίζει το τακτικό επίπεδο. Τέλος, κλείνουμε την εργασία με τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά