Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση των επιχειρησιακών και οργανωσιακών δομών που συμβάλλουν σε καταστροφικές πυρκαγιές με χρήση της μεθόδου STAMP

Daskalaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F89C1B0-A116-458C-A16C-ADB070675689
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Δασκαλάκη, "Ανάλυση των επιχειρησιακών και οργανωσιακών δομών που συμβάλλουν σε καταστροφικές πυρκαγιές με χρήση της μεθόδου STAMP", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81357
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των επιχειρησικών, διοικητικών και οργανωσιακών δομών που συμβάλουν σε μεγάλες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές με χρήση της μεθόδου STAMP(Systems –Theoretic Accident Model and Processes). Μελετώντας την θανατηφόρα πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Αν. Αττική η Διαχείριση Εκτάκτων Περιστατικών λόγω των δασικών πυρκαγιών αναλύεται ως μια ιδιαίτερη πτυχή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (Σ.Δ.Α.) και εξετάζεται στα πλαίσια των θεωρητικών μοντέλων που βασίζονται στη θεωρία των Συστημάτων. Στη μεθοδολογία STAMP ένα κοινωνικό- τεχνικό σύστημα αποτελείται από επιμέρους στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο προσπαθεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας μια σειρά από βρόγχους ελέγχου σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Οι βρόγχοι ελέγχου στα ανώτερα επίπεδα καθορίζουν τους στόχους, τα μέσα και τους περιορισμούς εντός των οποίων πρέπει να κινηθούν τα κατώτερα επίπεδα για την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν πολλαπλοί αποφασίζοντες μελετά το συντονισμό στο οριζόντιο επίπεδο και τη μετάδοση των πληροφοριών στο κατακόρυφο αλλά και την ανατροφοδότηση – ανάδραση αναφορικά με την κατάσταση του συστήματος από τα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα προς τα ανώτερα για τον ανασχεδιασμό των δράσεων. Στόχος είναι ο εντοπισμός σφαλμάτων στον σχεδιασμό, στην οργανωτική δομή και τις διαδικασίες, που ακολούθησαν όλοι οι φορείς που συνιστούν το σύστημα Πολιτικής Προστασίας στη Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και κενών στην γενικότερη κουλτούρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων λόγω φυσικών κινδύνων. Απώτερος σκοπός δεν είναι ο καταλογισμός ευθυνών αλλά επιδιώκεται μια διαφορετική προσέγγιση στα πλαίσια της συστημικής θεώρησης της ασφάλειας η οποία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά λαμβάνει υπόψη και τους τεχνολογικούς και διοικητικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στο συμβάν. Μελετώντας τις ασυνέπειες μεταξύ του μοντέλου των διαδικασιών και της πραγματικότητας σε επίπεδο δομών και οργάνων που συνιστούν το σύστημα ΠΠ , μια ανάλυση με τη μεθοδολογία STAMP παρέχει μια κατατοπιστική και χρήσιμη κατανόηση του γεγονότος και τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά αντίστοιχα συμβάντα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά