Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρχών του management στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Fountoulaki Adamantia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EF617714-86B6-43BC-9882-352F723877AB
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αδαμαντία Φουντουλάκη, "Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρχών του management στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις αρχές του μάνατζμεντ στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας καθώς ο αριθμός των απασχολούντων σε αυτές είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός. Ειδικά στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγγίζει το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων. Παρ΄ όλα αυτά, είναι σημαντική η έλλειψη στρατηγικών σχεδιασμών και μάνατζμεντ στις περισσότερες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η μη σωστή οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών βάσει των αρχών του μάνατζμεντ και η ελλιπής αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν δυσκολεύει την προσαρμογή των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητά τους. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας του μάνατζμεντ αλλά και επιμέρους στοιχείων που είναι πολύ σημαντικά για την οργάνωση και λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Ουσιαστικά, αναλύεται ένα σύγχρονο πρότυπο διοίκησης και οργάνωσης, η τμηματοποίηση αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα διοικητικά στελέχη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά