Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και μελέτη του κλάδου της ελληνικής οινοποιίας

Gialopsos Loukas-Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F8839EB2-373E-45EB-A331-12311EFC2A90
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λουκάς-Κωνσταντίνος Γιαλοψός, "Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και μελέτη του κλάδου της ελληνικής οινοποιίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη του κλάδου της ελληνικής οινοποίας και αξιολόγηση ενός δείγματος των εταιρειών αυτού. Για την μελέτη πραγματοποιείται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών, ενώ παρουσίαζονται τα μέσα και συνολικά ετήσια οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του δείγματος. Η περίοδος ανάλυσης είναι απο το 2011 έως το 2016. Στην συνέχεια γίνεται κατάταξη των εταιρειών αυτών , βάση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων τους με την μεθοδολογία PROMETHEE.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά