Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστημική θεωρία και γεωμετρική πρόβλεψη

Zoidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7ABF6AFF-5AA7-48E3-8D0D-96CCB3736753
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ζωΐδης, "Συστημική θεωρία και γεωμετρική πρόβλεψη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81452
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία προέρχεται από προς δημοσίευση εργασία του επιβλέποντα Καθηγητή Νικολάου Ιω. Δάρα σε συνέχεια της ανάπτυξης και μελέτης μαθηματικών μοντέλων με αντικείμενο την πρόβλεψη γεωπολιτικών γεγονότων μέσα σε γεωπολιτικά σύμπλοκα. Ο στόχος της εργασίας είναι να καταγραφεί μια γενική μέθοδος πρόβλεψης των διαστημάτων εμφάνισης ιδιόμορφων συστημικών γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θεωρούμε τους σταθμισμένους συστημικούς δείκτες και τις συστημικές μετρήσεις τους σε ένα σταθερό πεδίο ορισμού στον χώρο και τον χρόνο. Το μέγεθος της (Ευκλείδειας ή μη) απόστασης ανάμεσα στην επιφάνεια των σταθμισμένων συστημικών δεικτών και μιας παραμετρικής επιφάνειας η οποία παρεμβάλλεται ή βρίσκεται πολύ κοντά στις συστημικές μετρήσεις και σε προκαθορισμένα μελλοντικά σημεία χωρίς απόκλιση, μπορεί να θεωρηθεί ένα μέτρο για την εκτίμηση της εμφάνισης ιδιόμορφων συστημικών γεγονότων στο πεδίο ορισμού που θεωρήθηκε, έτσι ώστε ανάλογα με τα προεπιλεγμένα σημεία, να διαθέτουμε ένα γενικό αλγοριθμικό πλαίσιο που θα προβλέπει τα χρονικά διαστήματα στα οποία αναμένουμε την εμφάνιση ιδιόμορφων συστημικών γεγονότων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά