Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση της εγχώριας ακτοπλοϊκής ναυτιλίας

Bintelas Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ACE486B9-F2A7-42C4-AB54-3D2F581BA253
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Μπιντέλας, "Χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση της εγχώριας ακτοπλοϊκής ναυτιλίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81513
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια των ετών 2013 έως 2017. Η μελέτη του κλάδου πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από δεκατέσσερις (14) ναυτιλιακές εταιρείες, οκτώ (8) εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και στην Αδριατική θάλασσα (χωρίζει την ιταλική απ’ την βαλκανική χερσόνησο) και οι υπόλοιπες έξι (6) δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν υψηλά νούμερα ποσοστιαίας κατανομής αποβιβασθέντων επιβατών. Τις δύο πρώτες θέσεις μεγαλύτερης επιβατικής κίνησης μοιράζονται η Ιταλία και η Ελλάδα, με τον ελληνικό στόλο να εξυπηρετεί περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές απ’ τον ιταλικό. Για την ανάλυση αυτή, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, κατά τη διάρκεια των ετών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της εκτίμησης των επιδόσεων των ναυτιλιακών εταιρειών, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση, η οποία στηρίχτηκε στην εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου, PROMETHEE II. Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συνολικών στοιχείων και συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την μελέτη του κλάδου, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά