Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αερολιμένων: η περίπτωση του Αερολιμένα Χανίων

Rokaki Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15376F20-A2A2-4823-833A-7C5BC92B3B41
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Ροκάκη, "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αερολιμένων: η περίπτωση του Αερολιμένα Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας με τίτλο Περιβαλλοντικές ΕπιπτώσειςΑερολιμένων : Η περίπτωση του Αερολιμένα Χανίων έχει ως αντικείμενο ναπαρουσιάσει τις κυριότερες επιδράσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από τηλειτουργία των Αερολιμένων. Για την εκτενέστερη αποτύπωση του θέματος θασχολιαστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα τουπεριβάλλοντος, σε σύγκριση με την περιβαλλοντική στρατηγική που υιοθετείται γιατον Αερολιμένα Χανίων. Αναμφίβολα, η λειτουργία του Αερολιμένα στο νομό Χανίων αποτελεί πηγήοικονομική ανάπτυξης δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας. Ηαναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης συμβάλλει με τη σειρά του στην εξέλιξη τουκοινωνικού-πολιτικού επιπέδου.Σε αυτή την μελέτη, αναλυτικότερα, θα αναφερθούν προβλήματα που σχετίζονταιμε τον περιβαλλοντικό θόρυβο που προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή και τιςσχετικές ευρωπαϊκές-εθνικές ρήτρες που καθορίζει η νομοθεσία. Επιπλέον, κατάτην ίδια λογική θα περιγραφτούν οι επιδράσεις στην ποιότητα του αέρα, τωνυδάτων και του εδάφους.Τέλος, θα διαπιστώσουμε εάν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, πέρα από τηνενσωμάτωσή τους στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν πραγματική ισχύ στηνλειτουργία του Αερολιμένα Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά