Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντική και ενεργειακή διερεύνηση τρόπων μεταφοράς φορτίου στη Μεσόγειο θάλασσα: ναυτιλία μικρών αποστάσεων – οδικές μεταφορές – αεροπορικές μεταφορές

Chatzigogos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F08EBAEF-4C94-4259-B754-67C7A9D40AA1
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χατζηγώγος, "Περιβαλλοντική και ενεργειακή διερεύνηση τρόπων μεταφοράς φορτίου στη Μεσόγειο θάλασσα: ναυτιλία μικρών αποστάσεων – οδικές μεταφορές – αεροπορικές μεταφορές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81553
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών στις χώρες της Μεσογείου. Οι εμπορευματικές μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων και στην οικονομική ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως επιβαρύνουν το περιβάλλον μέσω των εκπομπών αερίων, που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλων παραγόντων που οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.Στοχεύοντας στην μείωση αυτών των επιπτώσεων, οι σύγχρονες οικονομίες βρίσκονται σε συνεχή έρευνα για καινοτόμες λύσεις. Ανάλογη με το επίπεδο ανάπτυξης της εκάστοτε χώρας είναι και η πορεία που ακολουθεί η εφαρμογή «πράσινων» πολιτικών στις εμπορευματικές μεταφορές. Οι χώρες της Μεσογείου έχουν σημαντικό δρόμο να διανύσουν στο κομμάτι αυτό.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις για μεταφορά φορτίου μέσω θάλασσας, ξηράς ή αέρα. Η ανάλυση βασίζεται στον υπολογισμό για κάθε τρόπο μεταφοράς (πλοίο – αεροπλάνο – τρένο – φορτηγό) και στη σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου και οξείδια θείου) σε επιλεγμένες διαδρομές στη Μεσόγειο. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι το EcotransIT World.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά