Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων σε μεγάλους λιμένες της χώρας με εκμετάλλευση υφιστάμενων σταθμών ΑΠΕ

Mamalaki Aspasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DFFD92A-8C5A-44DE-AFBE-AA4E8F2A6F1A
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ασπασία Μαμαλάκη, "Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων σε μεγάλους λιμένες της χώρας με εκμετάλλευση υφιστάμενων σταθμών ΑΠΕ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81586
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μία μελέτη μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων σε λιμένες της χώρας μέσω εκμετάλλευσης υφιστάμενων μονάδων ΑΠΕ για την κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου που απαιτούν τα κρουαζιερόπλοια κατά τη φάση του ελλιμενισμού τους(hoteling).Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες σχετικά με τιςεκπομπές αερίων ρύπων στους λιμένες και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία,εστιάζοντας στη δραστηριότητα κρουαζιέρας που αποτελεί και το σημαντικότεροπαράγοντα ρύπανσης εντός των λιμένων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εικόνα ηοποία επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και την πολιτική πουακολουθείται πλέον με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστούν οι μεθοδολογίεςπου έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες έρευνες με σκοπό την εκτίμηση τωνεκπεμπόμενων ρύπων στη ναυτιλία και τον τουρισμό γενικότερα. Στη συνέχειαπαρουσιάζονται μελέτες εκτίμησης ρύπων που έχουν γίνει συγκεκριμένα σε λιμένεςέτσι ώστε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα για την επιλογή της μεθοδολογίας πουεπιλέχθηκε στην παρούσα.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία bottom up (από κάτω προς τα επάνω) που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των δεδομένων του φορτίου. Έπειτα παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογής των μονάδων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) που θα καλύψουν το απαιτούμενο φορτίο. Τέλος παρουσιάζεται το λογισμικό HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewable) με το οποίο πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση του συστήματος.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης καιαναλύονται τα ποσοστά κάλυψης του απαιτούμενου φορτίου από ανανεώσιμες πηγές σε κάθε λιμένα με σκοπό να αναλυθεί η δυνατότητα απεξάρτησης τωνκρουαζιερόπλοιων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων κατά τη φάση τουελλιμενισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά