Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια εκτίμηση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα

Soullas Giorgos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/38D26271-6776-4ECF-9898-10D26E17428E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γιώργος Σούλλας, "Πολυκριτήρια εκτίμηση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81792
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη και αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων και επιδόσεων σημαντικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων -μονάδων στην Ελλάδα για την περίοδο 2012-2014. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό, ανεξαρτήτως της τριετίας που προαναφέρθηκε με στόχο την ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας για την ποσοστιαία ανάπτυξη ή ύφεση του τα τελευταία χρόνια. Έπειτα γίνεται εισαγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών που μας ενδιαφέρουν για την πραγματοποίηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Μέσω αυτής θα πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την κατάσταση, την κερδοφορία και τη ρευστότητα τους καθώς και τα περιθώρια ανάπτυξής τους. Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην ανάλυση αυτή, με μια μικρή περιγραφή των δραστηριοτήτων τους, παρατέθονται τα αποτελέσματα τους για την τριετία που μας απασχολεί σημειώνοντας ταυτόχρονα, τις υψηλότερες και χαμηλότερες επιδόσεις τους. Πραγματοποιώντας σύγκριση μεταξύ των εταιρειών κάνοντας χρήση της μεθόδου PROMETHEE και με πολυκριτήρια ανάλυση γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των εταιρειών όπου προκύπτει η συνολική κατάταξης τους. Αυτό γίνεται εφικτό χρησιμοποιώντας έναν μικρότερο αριθμό από τους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Μέσω αυτής της κατάταξης διαφαίνονται οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Τέλος σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα, καταλήγουμε στην συνολική οικονομική κατάσταση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και για τις προοπτικές ανάπτυξης τους στα επόμενα χρόνια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά