Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της συμμετοχής των ενδοατομικών χαρακτηριστικών ενός διοικητή δημόσιου οργανισμού στη διαμόρφωση του πλαισίου ενεργοποίησης των αλλαγών

Papazoglou Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B8B4F6DB-D573-4B42-9C02-94BCD17A58B5
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Παπάζογλου, "Διερεύνηση της συμμετοχής των ενδοατομικών χαρακτηριστικών ενός διοικητή δημόσιου οργανισμού στη διαμόρφωση του πλαισίου ενεργοποίησης των αλλαγών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81928
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα εντοπίσουμε το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός προϊσταμένου Δημόσιου Οργανισμού, με σκοπό να αποκωδικοποιήσουμε τον τρόπο, με τον οποίο αυτά συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν, καθιστώντας αυτόν, φορέα ενεργοποίησης μεταρρυθμίσεων. Θα εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (λ.χ. προσωπικότητα, ατομικές διαφορές, attitudes κλπ), τα οποία συνδυαζόμενα μεταξύ τους, καθιστούν ένα άτομο «καινοτόμο» και «δημιουργικό». Επίσης, θα αναφερθούμε στους παράγοντες του ευρύτερου εργασιακού και μή περιβάλλοντος, τα οποία ευνοούν στην ενεργοποίηση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών.Θα διερευνήσουμε, παγκοσμίως διαδεδομένα, μοντέλα εντοπισμού ατόμων, τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που είναι ουσιώδη για την υλοποίηση αλλαγών. Τα μοντέλα αυτά σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια χρησιμοποιούνται, με σκοπό την ανάθεση στα συγκεκριμένα άτομα τα καθήκοντα των προϊσταμένων Δημοσίων Οργανισμών.Τέλος θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, με χρήση ερωτηματολογίου, αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι του στοιχείου της «αλλαγής» σε προϊσταμένους, διαφόρων επιπέδων της κλίμακας ιεραρχίας, οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά