Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συνεισφορά των κρυπτονομισμάτων στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ρόλος των έξυπνων συμβολαίων

Skoulakis Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEFB13AC-86E1-47A1-8894-B1748A331D4E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Σκουλάκης, "Η συνεισφορά των κρυπτονομισμάτων στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ρόλος των έξυπνων συμβολαίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81940
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, τα Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies) αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσό-μενο τομέα, που ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων ανά την υφήλιο. Πρόκειται γιαεικονικά νομίσματα, που χρησιμοποιούν κάποια μορφή κρυπτογράφησης. Το πιο διαδεδομένοαπό αυτά τα νομίσματα είναι το Bitcoin. Τα Κρυπτονομίσματα μπορούν να συνεισφέρουνσημαντικά στο ρόλο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.Η Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) ορίζεται καταρχήν, σαν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ή ένασύστημα δημιουργίας αξίας, που περιλαμβάνει στενά συνεργαζόμενες επιχειρηματικές μο-νάδες, παραγωγούς, εμπόρους, λιανοπωλητές αλλά και τους καταναλωτές. Η ΕφοδιαστικήΑλυσίδα λοιπόν, συμπεριλαμβάνει τη ροή των υλικών από τον προμηθευτή των πρώτων υ-λών ή τον παραγωγό του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, παράλληλα με τη ροήτων πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας. Χρησιμοποιώντας τα Κρυπτονομίσματα,μπορούν να εξαλειφθούν οποιεσδήποτε δυσκολίες στην λειτουργία της αλυσίδας, καθώς μετα κρυπτονομίσματα, το σύστημα πληρωμών σε κάθε στάδιο του μπορεί και υλοποιείται πολύπιο εύκολα, πιο γρήγορα και ανιδιοτελώς.Τα έξυπνα συμβόλαια χρησιμοποιούνται επίσης κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του δι-κτύου των Κρυπτονομισμάτων. Οι έξυπνες συμβάσεις χρησιμοποιούν κρυπτογραφικό κώδικαγια την επιβολή μιας σχέσης μεταξύ δύο μερών. Αυτά τα μέρη δεν χρειάζεται να είναι ούτειδιώτες, ούτε ιδρύματα. Η σχέση που επιβάλλεται από μια έξυπνη σύμβαση μπορεί να είναιμεταξύ μιας εφαρμογής και ενός δικτύου. Ουσιαστικά, οι έξυπνες συμβάσεις είναι εντολέςή καταστάσεις αυτοελέγχου που μπορούν να προγραμματιστούν και να ενεργοποιηθούν υπόσυγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η λειτουργία αποτελεί μείζον αντικείμενο μελέτης, καθώς ητεχνολογία αυτή εισέρχεται ταχύτατα στην αγορά και μπορεί να την αλλάξει άρδην.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα αναλυθεί η συνεισφορά των Κρυπτονομισμάτωνστην Εφοδιαστική Αλυσίδα και συγκεκριμένα η λειτουργία τους πάνω σε αυτήν. Επίσης,θα μελετηθεί ο ρόλος των ΄Εξυπνων Συμβολαίων στο δίκτυο των Κρυπτονομισμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά