Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός υβριδικού συστήματος παραγωγής ισχύος για την ενεργειακή αυτονομία κτιριακού συγκροτήματος

Gkiokas Athanasios-Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/173A05CE-7D77-427F-A772-B2CA3B2E1D84
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος-Ευάγγελος Γκιόκας, "Σχεδιασμός υβριδικού συστήματος παραγωγής ισχύος για την ενεργειακή αυτονομία κτιριακού συγκροτήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στην περιφέρεια Χανίων. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται μοντέλο ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού συγκροτήματος, με τη βοήθεια του λογισμικού EnergyPlus. Στη βάση του μοντέλου αυτού, πραγματοποιείται προσομοίωση με ετήσιο χρονικό ορίζοντα και προσδιορίζονται οι ωριαίες ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών μέσω της επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 50 kWp, σε συνδυασμό, με αντλία θερμότητας νερού-αέρα και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και την συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών υβριδικών ενεργειακών συστημάτων, αναπτύσσονται κατάλληλα μοντέλα στο λογισμικό HOMER Energy και πραγματοποιείται ετήσια προσομοίωση της συμπεριφοράς τους. Η αξιολόγηση στηρίζεται τόσο σε οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς δείκτες βιωσιμότητας

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά