Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατική μελέτη δορυφορικού πιάτου λήψης σήματος με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Metaxas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CC61B165-639E-4321-A7DC-D031D7C8EE03
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μεταξάς, "Στατική μελέτη δορυφορικού πιάτου λήψης σήματος με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82178
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία μελετάται ένα δορυφορικό πιάτο λήψης σήματος που διατίθεται τυποποιημένο στην αγορά. Το πιάτο θα σχεδιαστεί σε περιβάλλον σχεδιαστικού προγράμματος και θα μελετηθεί στατικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων στο αντίστοιχο λογισμικό. Για τη στατική μελέτη και τον έλεγχο της αντοχής του θα προστεθούν στην κατασκευή οι δυνάμεις που επιδρούν στη θέση στήριξης, σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες όπως ισχυρές φορτίσεις ανέμου. Έτσι, υπολογίζοντας τις τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε περιοχή θα επαληθευτεί η αντοχή του συστήματος σε διάφορες γωνίες στήριξης.Τέλος, ως επέκταση της μελέτης αυτής θα προταθούν σχετικές βελτιώσεις σε σχέση με το υπάρχον προϊόν αν βρεθούν κρίσιμα σημεία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά