Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων

Karanikolos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F9D1E0CD-B101-4162-A03B-3D0FDD57C189
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Καρανικολός, "Μελέτη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σημαντικό ρόλο, σε οποιαδήποτε δράση ή διαδικασία, παίζει η αξιολόγηση τωναποτελεσμάτων. H Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας οργανωτικών μονάδων όπως τα τραπεζικά υποκαταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία ή εστιατόρια. Το κλειδί που μας επιτρέπει την σύγκριση αυτών των μονάδων βρίσκετε στους πόρους που χρησιμοποιούν για την παραγωγή έργου. Η αξιολόγηση, εκτός από την επίτευξη κάποιου στόχου, μπορεί να έχει την έννοια της σύγκρισης με άλλες μονάδες ή την προσπάθεια εκτίμησης της διαχρονικής προόδου.Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της συγκριτικής αξιολόγησης των Ιετών Ευελπίδων ανά Λόχο, σύμφωνα με την οργάνωση της Σχολής. Οι Ευέλπιδες είναι κατανεμημένοι σε 10 Λόχους, οι οπόιοι συγκροτούν 2 Τάγματα Ευελπίδων. Τα Τάγματα, μαζί με τον Επιτελή και τη Γραμματεία, αποτελούν το Σύνταγμα των Ευελπίδων. Σε κάθε Λόχο υπάρχουν Ευέλπιδες όλων των ετών φοίτησης ομοιόμορφα κατανεμημένοι, αναλόγως με τη δύναμη κάθε έτους.Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι να αναπτύξει ένα μοντέλο, που να καθορίσει την αποδοτικότητα διαφόρων Τμημάτων, τόσο σε επίπεδο προσωπικού (Ευέλπιδες, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες) όσο και σε επίπεδο οργανομένου τμήματος (Διμοιρία, Λόχος, Τάγμα). Περαιτέρω έρευνα με την εφαρμογή της μεθόδου σε Μονάδες Εκστρατείας θα οδηγούσε σε ασφαλή αξιολόγηση της επιχειρισιακής ικανότητος αυτών, ενώ θα καταδείκνυε σαφώς τα σημεία στα οποία απαιτείται βελτίωση σε κάθε Μονάδα. Η έρευνα θα μπορούσε, επίσης, να εφαρμοστεί σε Σχηματισμούς (σύνολο Μονάδων Εκστρατείας) ώστε να προκύψουν συγκριτικά αποτελέσματα για όλους τους Σχηματισμούς και τηναποτελεσματικότητάς τους αναλόγως της ανατιθέμενης αποστολής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά