Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι διαφορές στην κουλτούρα, τη διαφθορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων: μια εμπειρική μελέτη των χωρών της Νότιας Ευρώπης

Kouli Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34602800-4488-480F-8780-77D83776659F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Κούλη, "Οι διαφορές στην κουλτούρα, τη διαφθορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων: μια εμπειρική μελέτη των χωρών της Νότιας Ευρώπης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82233
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ταχεία εξάπλωση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό φαινόμενο του αιώνα καθώς πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ΑΞΕ βελτιώνουν την οικονομική κατάστασης της χώρας υποδοχής. Η ύπαρξη όμως, μεγάλων διαφορών στην διανομή αυτών των εισροών, σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες και το περιβάλλουν που καθορίζουν την προσέλκυση ΑΞΕ. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτό ακριβώς το θέμα, εξετάζοντας τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά τους επηρεάζουν την εισροή των ΑΞΕ. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν διαφορές μεταξύ των χωρών που πραγματοποιούν τις ΑΞΕ και των χωρών υποδοχής αναφορικά με την εθνική κουλτούρα, τη διαφθορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά