Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κρυογενική κατεργασία

Michalopoulos Charalabos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F5645F1-3FB2-463A-844F-8EFD4F6387D9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, "Κρυογενική κατεργασία ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα συμβατικά υγρά κοπής που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες κατεργασίες αφαίρεσης υλικού ανεβάζουν το κόστος κατεργασίας, μολύνουν το περιβάλλον και αποτελούν πλέον μια μη βιώσιμη επιλογή. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες που παράγονται κατά την διάρκεια των μηχανουργικών κατεργασιών έχουν ως αποτέλεσμα τον μειωμένο χρόνος ζωής των κοπτικών εργαλείων και τις μειωμένες μηχανικές αποδόσεις των κατεργασμένων τεμαχίων. Η έρευνα τα τελευταία χρόνια αναζητεί φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους ψύξης, με μειωμένους υγειονομικούς κινδύνους προς τους χειριστές, οι οποίες θα είναι ικανές να αυξήσουν την παραγωγικότητα της κοπής, να βελτιώσουν τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών και να μειώσουν μακροπρόθεσμα το κόστος παραγωγής.Η κρυογενική ψύξη, το περιβάλλον δηλαδή ακραία χαμηλών θερμοκρασιών που επιτυγχάνεται με την χρήση των κρυογενικών αερίων του υγρό αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί μια καινοτόμα και βιώσιμη μέθοδο, ικανή να αντικαταστήσει πλήρως τις παραδοσιακές – συμβατικές μεθόδους ψύξης και λίπανσης. Ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η κρυογενική κατεργασία μειώνει την θερμοκρασία κοπής και τις φθορές στα κοπτικά εργαλεία ενώ προσφέρει καλύτερη ποιότητα τελικής επιφάνειας στα τεμάχια. Η πλειονότητα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί γύρω από την κρυογενική ψύξη αφορά σε δοκιμές τόρνευσης σε κράματα τιτανίου και νικελίου, σε χάλυβες, κεραμικά υλικά καιελαστομερή. Αρκετές μελέτες έχουν επίσης επικεντρωθεί και σε άλλες κατεργασίες αφαίρεσης υλικού όπως η διάτρηση και το φραιζάρισμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της κρυογενικής, είναι η κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων κοπής, των κοπτικών εργαλείων καθώς και του τρόπου και ρυθμού παροχής του κρυογενικού ρευστού στην ζώνη κοπής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά