Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση συστήματος παραγωγής και συναρμολόγησης δύο εξαρτημάτων σε σύνθετο προϊόν

Andrianakos Sofianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B47D8A21-8F66-4A72-8318-A5040F0BBC29
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφιανός Ανδριανάκος, "Ανάλυση συστήματος παραγωγής και συναρμολόγησης δύο εξαρτημάτων σε σύνθετο προϊόν ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82301
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μια λεπτομερειακή αξιολόγηση της απόδοσης μιας γραμμής παραγωγής σύνθετου προϊόντος, ενός συστήματος παραγωγής δύο σταδίων, στο οποίο τα επιμέρους προϊόντα που παράγονται κατά το πρώτο στάδιο, δύναται να χρησιμοποιηθούν τόσο ως πρώτη ύλη αλλά και ως τελικά προϊόντα. Η γραμμή παραγωγής που θα μελετηθεί, αποτελείται από δύο μηχανές παραγωγής επί μέρους εξαρτημάτων, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και κάθε μία ακολουθείται από αντίστοιχη αποθήκη πεπερασμένης χωρητικότητας. Τα εξαρτήματα που παράγουν οι δύο μηχανές, τροφοδοτούν μια τρίτη μηχανή η οποία τα συναρμολογεί για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Η περιγραφή της διαδικασίας αφίξεων των παραγγελιών και εξυπηρέτησης, γίνεται με τη βοήθεια των διαδικασιών Poisson και με την υπόθεση ότι ο χρόνος μεταξύ διαδοχικών αφίξεων ή αναχωρήσεων ακολουθεί την εκθετική κατανομή. Η προσέγγιση της λύσης του προβλήματος θα γίνει με τεχνικές της θεωρίας των διαδικασιών Markov και της θεωρίας ουρών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι:α. Η μοντελοποίηση του προβλήματος και η εύρεση της γενικής λύσης του, για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων του.β. Η σύγκριση διαφορετικών τεχνικών ανάλυσης του συστήματος καθώς και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της περιπλοκότητας υπολογισμού των πινάκων πλήρους περιγραφής του συστήματος με γνώμονα την διατήρηση του υπολογιστικού χρόνου επίλυσης και της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας σε χαμηλά επίπεδα.γ. Η ανάλυση της ευαισθησίας της απόδοσης του συστήματος ως προς διάφορες τιμές των παραμέτρων.δ. Η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ανάλυση ευαισθησίας και της πολυπλοκότητας των διαφόρων αλγορίθμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά