Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση κύκλου ζωής και διαδικασίες ανάπτυξης συστημάτων σε περιβάλλοντα μάθησης

Lanaris Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C0FF2065-A829-4C20-893D-CBC63CB71183
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Λάναρης, "Διαχείριση κύκλου ζωής και διαδικασίες ανάπτυξης συστημάτων σε περιβάλλοντα μάθησης ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82306
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή θα παράσχει μια βασική, εννοιολογική περιγραφή της διαχείρισης των μηχανικών κλάδων που σχετίζονται με τη διαχείριση του κύκλου ζωής και ανάπτυξης ενός μηχανικού συστήματος. Στον μη-μηχανικό θα δώσει μια επισκόπηση του πώς αναπτύσσεται ένα σύστημα. Σ’ έναν μηχανικό είτε project manager θα προσφέρει ένα βασικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της ανάπτυξης του συστήματος.Οι πληροφορίες στην προς εκπόνηση εργασία θα αντληθούν από διάφορες πηγές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος θα προέλθει από διαλέξεις παραδόσεων δύο μαθημάτων συστημάτων σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης και μηχανικής στο Defense Acquisition University.Μετά από μία Εισαγωγή, η εργασία θα χωρισθεί σε τέσσερα μέρη: Διαδικασίες Μηχανικών Συστημάτων, Συστήματα Ανάλυσης και Ελέγχου, Προγραμματισμός, Οργάνωση και Διαχείριση.Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικές έννοιες που διέπουν τη διαδικασία μηχανικών συστημάτων ως επίσης και τρόποι κατά τους οποίους αυτές οι έννοιες δύνανται να προσαρμόζονται σε Τμήματα Μάθησης (Εκπαίδευσης) των Επιτελείων ενός Υπουργείου Άμυνας.Στο δεύτερο μέρος δίνεται μια περιγραφή της έννοιας του τυπικού κύκλου ζωής, εμπεριέχοντας μεθοδολογία για τους τρόπους κατά τους οποίους τα μηχανικά συστήματα είναι δυνατόν να υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε περιβάλλοντα μάθησης.Το τρίτο μέρος μελετώνται εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου που παρέχουν ισορροπία στις ως άνω διαδικασίες. Ιδιαιτέρως, θα παρουσιασθούν μέθοδοι αναγνώρισης και εξήγησης βασικών δραστηριοτήτων, όπως η διαχείριση του κινδύνου, η διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων και κλαδικές μελέτες, που υποστηρίζουν (και λειτουργούν παράλληλα με) ένα σύστημα εφαρμοσμένων μηχανικών διαδικασιών ανάπτυξης μηχανικών συστημάτων μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης.Τέλος, το αντικείμενο του τετάρτου μέρους προσδιορίζεται κυρίως από τα ζητήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμπεριφοράς μιας εφαρμοσμένης μηχανικής προσπάθειας, από το σχεδιασμό της έως την εξέταση των ευρύτερων ζητημάτων διαχείρισης συστημάτων. Σε μερικά κεφάλαια του τετάρτου αυτού μέρους, θα υπάρξουν συμπληρωματικές ενότητες οι οποίες θα παράσχουν σχετικό υλικό με κοινές τεχνικές ή κοινές διαδικασίες με γνώμονα τη γενικότερη πολιτική. Όλα αυτά θα μπορέσουν να διευρύνουν τη βασική θεωρητική συζήτηση και ταυτόχρονα θα δώσουν μια σαφέστερη εικόνα του κύκλου ζωής και των διαδικασιών ανάπτυξης μηχανικών συστημάτων μέσα σε ένα πραγματικό περιβάλλον μάθησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά