Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χειραγώγηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας "Big Data" με προέλευση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "Social Media" μέσω της μεθόδου κατηγοριοποίησης κειμένου

Kaiopoulos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B32C4197-19B1-4DAE-B45E-25BF448DF364
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Καϊόπουλος, "Χειραγώγηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας "Big Data" με προέλευση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "Social Media" μέσω της μεθόδου κατηγοριοποίησης κειμένου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82308
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η χειραγώγηση της κοινής γνώμης ως ένα καίριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Ως χειραγώγηση θεωρείται οποιαδήποτε άσκηση επίμονης και σοβαρής πίεσης, κυρίως ψυχολογικής, επάνω σε έναν άνθρωπο με σκοπό να τον οδηγήσει, παρά τη θέλησή του, σε μία πράξη ή μια παράλειψη που θα του είναι βλαπτική. Ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές αυτής της διαιώνισης του συγκεκριμένου προβλήματος είναι τα μέσα ενημέρωσης και, ιδιαιτέρως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Πιο συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση του Twitterκαι των τρόπων με τους οποίους η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργεί εύφορο έδαφος για να αναπτυχθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, με τη γέννηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων (fakenews).Επίσης, στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (BigData) και οι τεχνικές με τις οποίες η άντλησή τους συναρτάται με τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης επάνω σε ένα ζήτημα. Επιπλέον, επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης δεδομένων μεγάλης κλίμακας με τη βοήθεια αλγορίθμων εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης. Και, τέλος, δίνεται έμφαση στη διαδικασία της ανάλυσης, επεξεργασίας και τελικά ταξινόμησης ενός κειμένου φυσικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα ένα tweet με βάση το συναισθηματικό φορτίο του γράφοντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά