Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής σε λογισμικό NX

Patsalos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C37D15EE-F317-4FF6-B11C-011ABBAEDDE7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Πάτσαλος, "Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής σε λογισμικό NX", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82313
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μελέτη των δυνατοτήτων και των εργαλείων που παρέχει το NX 12 με την εισαγωγή της εφαρμογής Machining Line Planner. Ορίστηκε ένα μοντέλο αναφοράς με χρήση CAD και στη συνέχεια έγινε καταμερισμός των κατεργασιών του τεμαχίου σε διάφορους σταθμούς εργασιών. Κάθε σταθμός ρυθμίστηκε ξεχριστά και μελετήθηκε η επίπτωση των αλλαγών αυτών στην συνολική αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής. Λήφθηκαν υπ'όψιν περιορισμοί όπως ο χρονικός κύκλος εργασιών, ο άξονας κοπής και η διαθεσιμότητα κοπτικών εργαλείων ανά σταθμό εργασιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά