Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατεργασία τεμαχίων με ψηφιακά καθοδηγούμενο φραιζάρισμα και χρήση λογισμικού CAD/CAM

Antorkas Antonis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/83BA0443-E077-4A34-8629-F5D4C77D2CEA
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνης Αντώρκας, "Κατεργασία τεμαχίων με ψηφιακά καθοδηγούμενο φραιζάρισμα και χρήση λογισμικού CAD/CAM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82321
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα σχεδιαστούν σε κατάλληλο λογισμικό CAD/CAM και θα κατεργαστούν, πλήθος τεμαχίων αυξανόμενης δυσκολίας. Αρχικά, τα τεμάχια θα περιλαμβάνουν απλές εντολές προγραμματισμού σύμφωνα με τον κώδικα ISO. Στη συνέχεια, θα εκπονηθούν σχέδια και θα κατεργαστούν τεμάχια με κύκλους κατεργασίας ενώ τέλος θα γίνει κατεργασία πολυαξονικών τεμαχίων μέσω του λογισμικού CAD/CAM.Τα τεμάχια που θα έχουν σχεδιαστεί θα κατασκευαστούν σε κέντρο κατεργασίας κυρίως με φραιζάρισμα ενώ όπου χρειασθεί θα χρησιμοποιηθεί και ο ψηφιακά καθοδηγούμενος τόρνος του Εργαστηρίου. Τα τελικά τεμάχια (3D) θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων που πρόκειται να αναπτυχθεί στη συνέχεια. Για την εκπόνηση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα CAD/CAM NX 11.0 της Siemens το οποίο διαθέτει το Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης και τα τεμάχια θα κατεργαστούν στο ψηφιακά καθοδηγούμενο κέντρο κατεργασίας DMU50eco.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά