Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξελικτικοί αλγόριθμοι για το ανοικτό – κλειστό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων

Skevofylax Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4105B333-371F-426C-8E74-FDD3AA62C13C
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, "Εξελικτικοί αλγόριθμοι για το ανοικτό – κλειστό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου παρατηρείτε έντονη ανταγωνιστικότητα καθώς και επιλεκτική αγορά προϊόντων ο τομές της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σημαντικός για την βιωσιμότητα μια εταιρίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με το ανοιχτό κλειστό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων ( open close vehicle routing problem ). Το συγκεκριμένο πρόβλημα εφαρμόζεται κυρίως από εταιρίες στις οποίες ο αριθμός των ιδιόκτητων οχημάτων, δεν επαρκεί για την συνολική κάλυψη της ζήτησης. Σκοπός του προβλήματος είναι η εύρεση μονοπατιών ελάχιστου κόστους. Όλα τα οχήματα ξεκινώντας από την αποθήκη προσπαθούν να καλύψουν την συνολική ζήτηση, χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί της χωρητικότητας καθώς και της μέγιστης απόσταση που μπορούν να διανύσουν. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προβλήματος είναι, τα ενοικιαζόμενα οχήματα να μην έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην αποθήκη.Αρχικά για την εύρεση μια αρχικής εφικτής λύσης χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος του GRASP και στην συνέχεια, για την βελτίωση της, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος Ant Colony Optimization, σε συνδυασμό με τρεις αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης (2-opt , 1-1 exchange, 1-0 relocate). Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε γνωστά παράδειγμα από την βιβλιογραφία όπου και συγκριθήκαν τα αποτελέσματα τους. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος αναπτύχθηκε αλγόριθμος σε περιβάλλον matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά