Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα και μία οικονομετρική ανάλυση στις διεθνείς αγορές: η περίπτωση του Nord Pool

Gatos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1552541-B9CA-4F3D-A654-6A5DD0CA535D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Γάτος, "Η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα και μία οικονομετρική ανάλυση στις διεθνείς αγορές: η περίπτωση του Nord Pool", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82412
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εντός του τρέχοντος έτους η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να απελευθερώσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των προτύπων που λειτουργούν εδώ και χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό που ρυθμίζει αυτού του τύπου τις αγορές. Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας που πρόκειται να λειτουργήσει, παραγωγοί-προμηθευτές και καταναλωτές θα διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και μελλοντικά του φυσικού αερίου.Η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των τιμών ΗΕ στο χρηματιστήριο ενέργειας παρουσιάζει καθοριστική σημασία για την ευελιξία των εταιρειών παραγωγής ενέργειας, των εταιρειών εμπορίας της ενέργειας και των εμπορικών χρηματοοικονομικών εταιρειών. Τους επιτρέπει να βελτιστοποιούν τις εμπορικές στρατηγικές τους. Ο ορίζοντας σχεδιασμού για τις εταιρείες παραγωγής και κατανάλωσης συνήθως καλύπτει εβδομάδες ή / και μήνες και για αυτό τον λόγο, υπάρχει ανάγκη για μοντέλα που μπορούν να προβλέψουν τις μέσες οριακές τιμές του συστήματος. Τα μοντέλα χρονοσειρών συνήθως χρησιμοποιούν ορισμένες εξωτερικές μεταβλητές που σχετίζονται με την προσφορά και τη ζήτηση για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των τιμών. Άλλες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη μηχανική πολλαπλών φορέων υποστήριξης, το machine learning, τα μοντέλα Grey και τέλος τα γραμμικά αυτοπαλινδρομούμενα (AR) μοντέλα.Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τον τρόπο λειτουργίας των απελευθερωμένων αγορών ενέργειας στις Ευρωπαϊκές αγορές και προσεχώς και στην Ελλάδα, με έμφαση στο οικονομικό σκέλος της αγοράς ΗΕ και το ελληνικό Power Exchange που δημιουργείται. Ο κύριος στόχος της εργασία δε, αποτελεί τη μελέτη και ανάπτυξη ενός γραμμικά αυτοπαλινδρομούμενου AR μοντέλου πρόβλεψης και κατ’ επέκταση μοντέλου ARIMA. Αυτές οι μέθοδοι μελέτης και ανάλυσης χρονοσειρών είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και οδήγησαν μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντός MATLAB σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται βασικές αρχές των οικονομικών πάνω στις οποίες βασίστηκε η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ιστορικά και νομοθετικά στοιχεία για την διαδικασία της απελευθέρωση και αναλύονται τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας5παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπως επίσης και οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ, φορέων συνυφασμένων με την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του μοντέλου ΑΡΙΜΑ με βάση το οποίο γίνεται προσπάθεια μοντελοποίησης της αγοράς των Σκανδιναβικών χωρών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα από τον λειτουργό της αγοράς Nord Pool. Στόχος αυτής της προσπάθεια, είναι η χρήση του περιβάλλοντος της MATLAB για την ανάλυση χρονοσειρών για την πρόβλεψη των τιμών της αγοράς του Nord Pool που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην ελληνική απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά