Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη αναδιάταξη τοπολογίας δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Zigli Magdalini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/87FB272E-7CA8-4BD1-A053-FD0D42224B9B
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαγδαληνή Ζίγλη, "Βέλτιστη αναδιάταξη τοπολογίας δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των δικτύων διανομής και η προσπάθεια της βέλτιστης δυνατής αναδιάταξης της τοπολογίας τους, προκειμένου να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε λειτουργικό επίπεδο, με χρήση του αλγορίθμου PSO και του λογισμικού MATPOWER σε περιβάλλον MATLAB. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια προσπάθεια ορισμού της ευρύτερης έννοιας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα των δικτύων διανομής, όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους.Στη συνέχεια, θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η επαναδιαμόρφωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη βέλτιστη αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Θα γίνει αναφορά στους βασικούς τύπους σφαλμάτων αλλά και στους στόχους επαναδιαμόρφωσης προκειμένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση της λειτουργίας τους.Στο τρίτο κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση προβλήματος ενός μοντέλου ροής, το οποίο βασίζεται στη βέλτιστη επαναδιαμόρφωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για αποκατάσταση λειτουργίας, βασιζόμενο στη χρήση λογισμικού, με σκοπό τη βέλτιστη αναδιάταξη τοπολογίας δικτύων διανομής.Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε γενικότερα για τη βελτιστοποίηση και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την αντικειμενική συνάρτηση, τις μεταβλητές ελέγχου, καθώς και τους περιορισμούς του προβλήματος.Συνοψίζοντας, στο τελευταίο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση του αλγορίθμου και θα επεξηγηθούν, οδηγώντας μας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα διανομής αποδίδουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά