Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση δομηκής ακεραιότητας σε πτέρυγα ανεμογεννήτριας με χρήση νευρωνικών δικτύων

Paterakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3FB7969-74D0-467D-92BA-E95DFA0298E2
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Πατεράκης, "Παρακολούθηση δομηκής ακεραιότητας σε πτέρυγα ανεμογεννήτριας με χρήση νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα των περιβαλλοντικών φορτίων, καταβάλλεται μεγάλη κάλυψη πιθανών ζημιών του εμπλεκόμενου εξοπλισμού στη σύγχρονη βιομηχανία. Στο φτερό της ανεμογεννήτριας, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και δαπανηρή, η ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας είναι απαραίτητη. Στην παρούσα εργασία, ένα σύνθετο μοντέλο φτερού ανεμογεννήτριας μεγάλης κλίμακας έχει σχεδιαστεί και χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αρκετών σεναρίων ζημιών. Η διαδικασία που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να παράσχουν την ακριβής θέση πιθανών ζημιών, υπό δεδομένα σενάρια εξωτερικής φόρτωσης. Επιπλέον, η χρήση των μεθόδων αυτών μειώνουν σημαντικά την ανάγκη εξωτερικής παρέμβασης και ταυτόχρονα αυξάνουν την ακρίβεια ολόκληρης της προσέγγισης. Οι παραπάνω διαδικασίες προσομοιώνονται χρησιμοποιώντας την μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά