Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη λογισμικού για την παραγωγή διδιάστατων μη δομημένων υβριδικών υπολογιστικών πλεγμάτων

Eskantar Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E80E92C-56A1-4943-95F3-8A4AC269C87C
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Εσκαντάρ, "Ανάπτυξη λογισμικού για την παραγωγή διδιάστατων μη δομημένων υβριδικών υπολογιστικών πλεγμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82633
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εν λόγω διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού για την δημιουργία διδιάστατων (2Δ) μη-δομημένων υπολογιστικών πλεγμάτων, με σκοπό την χρήση τους σε εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics – CFD). Η γεωμετρία όπου επιθυμεί ο χρήστης να εξετάσει, εισάγεται μέσω (.txt) αρχείων σε μορφή 2Δ (x, y) σημείων είτε από (.obj) αρχεία σε παραμετρική μορφή. Οι κόμβοι όπου ανήκουν στον κλωβό πρέπει να ακολουθούν αντί-ωρολογιακή φορά, ενώ οι κόμβοι όπου ανήκουν στο στερεό πρέπει να ακολουθούν ωρολογιακή φορά. Συγκεκριμένα το λογισμικό που αναπτύχθηκε παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας τόσο αμιγώς τριγωνικών πλεγμάτων για την προσομοίωση μη-συνεκτικών ροών (inviscid flows), καθώς και επίσης υβριδικών υπολογιστικών πλεγμάτων, τα οποία αποτελούνται από τριγωνικά (triangular) και τετραπλευρικά (quadrilateral) στοιχεία (elements), με σκοπό την ακριβή επίλυση του οριακού στρώματος ταχύτητας (boundary layer) που αναπτύσσεται στην περιοχή κοντά στα στερεά τοιχώματα του υπολογιστικού χωρίου, κατά την προσομοίωση συνεκτικών ροών (viscous flows). Για την δημιουργία του τριγωνικού πλέγματος χρησιμοποιείται το γνωστό λογισμικό Delaundo, ενώ για την δημιουργία των viscous layers (τετραπλευρικά στοιχεία) γύρω από τα στερεά τοιχώματα χρησιμοποιείται μια αλγεβρική μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Τέλος, ένας ειδικά σχεδιασμένος αλγόριθμος έχει επίσης υλοποιηθεί για την κατάλληλη ένωση του τριγωνικού και του τετραπλευρικού τμήματος, σε ένα ενιαίο πλέγμα. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κατάλληλα σχεδιασμένες δομές. Το λογισμικό έχει υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου σε γλώσσα προγραμματισμού C++, ενώ είναι επίσης εμπλουτισμένο με ένα ευέλικτο γραφικό περιβάλλον (GUI) για την εύκολη αλληλεπίδραση με το χρήστη, το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της πλατφόρμας γραφικών Qt (Qt5), καθώς και με έναν viewer για την οπτικοποίηση των υπολογιστικών πλεγμάτων, βασισμένο στο OpenGL. Επί του παρόντος το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας υβριδικών πλεγμάτων τόσο για απλά, αλλά και πιο περίπλοκα (γεωμετρικά) υπολογιστικά χωρία, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά εντός της διπλωματικής εργασίας, στο κεφάλαιο software validation.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά