Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων για πακεταρισμένα τρόφιμα με χρήση διαδικτυακής choice-based conjoint analysis

Alexandrou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37C16074-6759-494C-B8CC-70AC843EAA22
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Αλεξάνδρου, "Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων για πακεταρισμένα τρόφιμα με χρήση διαδικτυακής choice-based conjoint analysis", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής μου πουυπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων προκειμένου για τηναπόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.Προηγήθηκε δε αυτής, έρευνα στις καταναλωτικές προτιμήσεις 429 πελατώνσούπερ μάρκετ που αφορούσε πακεταρισμένα τρόφιμα-ζυμαρικά. Η διεξαγωγή τηςέρευνας πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο χώρο του σούπερ μάρκετ με τησυμπλήρωση ερωτηματολογίων κάνοντας χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Ημέθοδος συλλογής των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε για τις καταναλωτικέςπροτιμήσεις είναι η Choice-Based Conjoint Analysis και για την ανάλυση έγινεεπίσης χρήση της μεθόδου Latent Class. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού της Sawtooth αλλά και των χρήσιμων στατιστικών ελέγχων της πολυμεταβλητής ανάλυσης της διακύμανσης (MANOVA) και του τεστανεξαρτησίας χ2 (Chi-Square) του SPSS.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά